+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba
 • Geosonda d.o.o. Zenica

  Izvođenje geoloških, specijalnih građevinskih radova...


 • Geosonda d.o.o. ZenicaOsnovna djelatnost preduzeća

Specijalni radovi iz oblasti niskogradnje

 1. Bušenje i izrada mikropilota,
 2. Bušenje i ugradnja ankera i sidara svih vrsta, kontaktno i konsolidaciono injektiranje svim vrstama injekcionih smjesa, konsolidacija terena radi povećanja nosivosti tla,
 3. Sanacija betona,
 4. Izrada hidroizolacije
 5. Izrada mlaznog betona
 6. Sanacija klizišta, padina i usjeka

Geotehnička, geološka i hidrogeološka istraživanja i ispitivanja

 1. Terenska istraživanja i ispitivanja
 2. Laboratorijska ispitivanja
 3. Geofizička ispitivanja
 4. Kabinetski radovi i projektovanje

Hidrotehnički objekti

 1. Izrada plitkih i dubokih injekcionih zavijesa
 2. Injekcioni radovi u akumulacionim bazenima
 3. Sanacije hidrotehničkih tunela, brana i drugih hidro objekata

Izgradnja industrijskih, stambenih i poslovnih objekata

 1. Izgradnja doma za stara i iznemogla lica, Bjelavići-Kakanj, 1996/1997,g,
 2. Izgradnja Katoličkog Školskog Centra u Zenici, 2000-2002.g.
 3. Izgradnja objekata Elektrolučne peći u MITTAL Steel – Zenica, 2004.g.
 4. Izgradnja stambenog objekta za socijalno ugrožene u Zenici, 2004/2005..g.
 5. Izgradnja Katoličke crkve u Plehanu, 2005-2007.g.

Aktuelni projekti

 • Sanacioni radovi u dovodnom tunelu za HE Dubrovnik