+387 32 243-400 Fax: +387 32 249-142
geosonda@bih.net.ba

O preduzeću

"Geosonda" d.o.o.   Zenica  osnovano je 1992. godine  kao privatno  preduzeće  i registrovano je za  izvođenje geoloških, specijalnih građevinskih radova i građevinsko-zanatskih radova. Za djelokrug radova kojima se bavimo imamo  odgovarajući broj suvremenih strojeva, prateći pribor, potrebnu količinu rezervnih dijelova, potrebnu opremu i mehanizaciju kao i potreban broj kvalifikovanih i iskusnih majstora i iskusan inženjerski i tehnički kadar.
 

Preduzeće posjeduje sljedeća riješenja i ovlaštenja:


1. RJEŠENJE Br. UPI/03-23-2-48/10 izdato od Federalnog Ministarstva Prostornog Uređenja Sarajevo o ispunjavanju uslova za:

  • izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i
  • izvođenje specifičnih geotehničkih radova (injektiranja, izrada šipova i sidara) za građevine i zahvate u nadležnosti Federalnog Ministarstva Prostornog Uređenja

2. RJEŠENJE Br. 3561/08 izdato od Ministarstva Republike Srpske za Prostorno Uređenje, Građevinarstvo i Ekologiju, Banja Luka o ispunjavanju uslova za:

  • građenje objekata niskogradnje i hidrogradnje (građevinski radovi koji zahtjevaju specijalno izvođenje) za koje odobrenje za građenje izdaje opštinski organ uprave

3. RJEŠENJE Br. 06-18-24/08 izdato od Federalnog Ministarstva Energije, Rudarstva i Industrije  o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti iz oblasti geologije za:

  • površinsko i dubinsko ispitivanje terena za građevinske, geofizičke, geološke i slične namjene,
  • ostali građevinski radovi koji zhtijevaju specijalno izvođenje ili opremu,

- geološke istražne djelatnosti,

- površinsko mjerenje i posmatranje namijenjeno za pružanje informacija o podzemnim strukturama i lokacijama podzemnih nalazišta minerala i podzemnih voda,

- izrada tehničke dokumentacije u oblasti geologije (elaborata o rudnim rezervama mineralnih sirovina, programa, projekata, izvještaja, ekspertiza i studija).

4. RJEŠENJE Br. UPI/03-23-2-316/10  izdato od Federalnog Ministarstva Prostornog Uređenja  o ispunjavanju  uvjeta za: obavljanje djelatnosti izrade geotehničkih projekata